Zarzą…dca Roman Zieliński  • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz w jego obrębie (częste kontrole i spotkania z zainteresowanymi nieruchomością…).

  • Częste spotkania z Zarzą…dami Wspólnot Mieszkaniowych.

  • Omawianie sytuacji finansowej Wspólnoty Mieszkaniowej z Zarządem.

  • Omawianie potrzeb, tj. remontów i kosmetyki zewnętrznej budynku z Zarzą…dem Wspólnoty Mieszkaniowej.

DOLMAR II - Biuro Zarządzania Nieruchomościami