Zarzą…dca Roman Zieliński  • Prowadzenie korespondencji związanej ze sprawami dotyczą…cymi nieruchomości.

  • Prowadzenie negocjacji z firmami wykonują…cymi usługi dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

  • Wybór niedrogich firm budowlanych wykonują…cych usługi na wysokim poziomie.

DOLMAR II - Biuro Zarządzania Nieruchomościami