Zarzą…dca Roman Zieliński
DOLMAR II - Biuro Zarządzania Nieruchomościami